บรรยากาศขบวนเคลื่อนพระศพ “สมเด็จพระสังฆราช” ที่หน้าวัดบวรนิเวศ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / บรรยากาศขบวนเคลื่อนพระศพ “สมเด็จพระสังฆราช” ที่หน้าวัดบวรนิเวศ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก