“สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ”เสด็จฯ ถวายน้ำสรงพระศพ”พระสังฆราช”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ”เสด็จฯ ถวายน้ำสรงพระศพ”พระสังฆราช”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก