ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรฯ แทนสมเด็จพระสังฆราช

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรฯ แทนสมเด็จพระสังฆราช


———————–
ขอบคุณข่าวจาก