สำนักเลขาฯ พระสังฆราช ระบุให้งดใช้คำว่า “สวรรคาลัย นิพพาน”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สำนักเลขาฯ พระสังฆราช ระบุให้งดใช้คำว่า “สวรรคาลัย นิพพาน”

เฟซบุ๊กสำนักเลขาฯ พระสังฆราช ระบุว่าพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ทรงแนะนำให้งดใช้คำว่า “สวรรคาลัย นิพพาน”
———————–
ขอบคุณข่าวจาก