“เจริญ จรรย์โกมล ” เผย เข็น พ.ร.บ.นิรโทษฯ เข้าระเบียบวาระแล้ว 31 ต.ค.นี้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “เจริญ จรรย์โกมล ” เผย เข็น พ.ร.บ.นิรโทษฯ เข้าระเบียบวาระแล้ว 31 ต.ค.นี้


———————–
ขอบคุณข่าวจาก