องค์การนศ.มธ.จี้สภาสูงไม่เห็นชอบนิรโทษสุดซอย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / องค์การนศ.มธ.จี้สภาสูงไม่เห็นชอบนิรโทษสุดซอย

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มธ. ออกแถลงการณ์ค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย จี้ ส.ว.ไม่ให้ความเห็นชอบ อ้าง อาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 …

———————–
ขอบคุณข่าวจาก