ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติ 381:165 เสียง เห็นชอบร่างแก้ รธน. มาตรา 190 วาระ 3 แล้ว

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติ 381:165 เสียง เห็นชอบร่างแก้ รธน. มาตรา 190 วาระ 3 แล้ว

เริ่มต้นการประชุมร่วมรัฐสภาเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย แต่ในท้ายที่สุดมติเสียงข้างมากเห็นชอบกับการแก้ไขร่าง รธน. มาตรา 190 วาระ 3 ด้วยคะแนน 381:165
———————–
ขอบคุณข่าวจาก