′พร้อมพงศ์′เข้ายื่นหนังสือขอขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งส.ส. ในเขตจังหวัดภาคใต้ ต่อกกต.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′พร้อมพงศ์′เข้ายื่นหนังสือขอขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งส.ส. ในเขตจังหวัดภาคใต้ ต่อกกต.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก