ศาลสิงคโปร์ตัดสินคดี ′น้องธันย์′ ถูกรถไฟฟ้าทับขาขาดแพ้คดี ระบุมีความปลอดภัยพอแล้ว

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ศาลสิงคโปร์ตัดสินคดี ′น้องธันย์′ ถูกรถไฟฟ้าทับขาขาดแพ้คดี ระบุมีความปลอดภัยพอแล้ว


———————–
ขอบคุณข่าวจาก