′สมเด็จวัดปากน้ำ′ ให้สัตยาบันรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′สมเด็จวัดปากน้ำ′ ให้สัตยาบันรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก