เสด็จฯน้ำตก”ป่าละอู” ปีติ ′ในหลวง′ทรงปล่อยสัตว์หายาก ทั้งไก่ฟ้า-นกปรอด-เม่น ประทับกว่าครึ่งชั่วโมง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เสด็จฯน้ำตก”ป่าละอู” ปีติ ′ในหลวง′ทรงปล่อยสัตว์หายาก ทั้งไก่ฟ้า-นกปรอด-เม่น ประทับกว่าครึ่งชั่วโมง

ในหลวงเสด็จฯน้ำตกป่าละอู ทรงให้อาหารปลาพลวง และทรงปล่อยพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง-ไก่ป่าตุ้มหูแดง-นกปรอดหัวโขน-เม่นแผงคอยาว ใช้เวลาประทับกว่าครึ่งชั่วโมง ก่อนเสด็จฯกลับวังไกลกังวล
———————–
ขอบคุณข่าวจาก