คริสตชนคาธอลิกย้ำเป็นหน้าที่ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยมโนธรรมที่ถูกต้อง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คริสตชนคาธอลิกย้ำเป็นหน้าที่ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยมโนธรรมที่ถูกต้อง


———————–
ขอบคุณข่าวจาก