นักโทษชายปีนกำแพง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ถูกไฟช็อร์ต ร่วงติดรั้วลวดหนาม เจ็บ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / นักโทษชายปีนกำแพง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ถูกไฟช็อร์ต ร่วงติดรั้วลวดหนาม เจ็บ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก