โพลชี้คนต้องการให้ทหารเป็นกลาง ไม่ยุ่งการเมือง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / โพลชี้คนต้องการให้ทหารเป็นกลาง ไม่ยุ่งการเมือง

“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง พอใจบทบาทปกป้องดินแดนและอธิปไตยของไทย โดยเฉพาะทหารชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก