‘เลขาฯกกต.’แจง แนวทางปฏิบัติสมุห์บัญชีพรรคการเมือง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘เลขาฯกกต.’แจง แนวทางปฏิบัติสมุห์บัญชีพรรคการเมือง

“ภุชงค์ นุตราวงศ์” เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงข้อปฏิบัติทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 38 พรรคการเมือง…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก