ส่วนหนึ่งของรถถัง และยานเกราะ ที่กองทัพบกลำเลียงเข้ากรุงเทพ เพื่อใช้ในพิธีสวนสนามและโชว์ในวันเด็ก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ส่วนหนึ่งของรถถัง และยานเกราะ ที่กองทัพบกลำเลียงเข้ากรุงเทพ เพื่อใช้ในพิธีสวนสนามและโชว์ในวันเด็ก


———————–
ขอบคุณข่าวจาก