ผู้บริหาร New Gen Airways แถลงข่าวยัน เมีย′กี้ร์ อริสมันต์′ไม่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ผู้บริหาร New Gen Airways แถลงข่าวยัน เมีย′กี้ร์ อริสมันต์′ไม่เกี่ยวข้องกับสายการบิน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก