‘สหประชาชาติ’กำหนด 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันดินโลก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘สหประชาชาติ’กำหนด 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันดินโลก

สหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก สดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมความตระหนักรู้ ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

———————–
ขอบคุณข่าวจาก