ปชป. เปิดพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปชป. เปิดพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย

“พรรค ปชป.” เปิดพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย มุ่งเน้นขจัดคอร์รัปชัน ลดอำนาจนักการเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมผลักดันมาตรการให้สามารถบังคับใช้ได้ทันทีในอนาคต…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก