′สุเทพ′ ขนกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมพรขึ้นเวทีตอกย้ำไม่กลัว รบ. ลั่นปิดกรุงเทพฯไม่ทำลายระบบคมนาคม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′สุเทพ′ ขนกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมพรขึ้นเวทีตอกย้ำไม่กลัว รบ. ลั่นปิดกรุงเทพฯไม่ทำลายระบบคมนาคม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก