ลูกจ้าง กทม.เฮ สภา กทม.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติให้เงินรางวัลประจำปี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ลูกจ้าง กทม.เฮ สภา กทม.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติให้เงินรางวัลประจำปี


———————–
ขอบคุณข่าวจาก