มติศาล รธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัยชัด แก้ รธน.ม.190 ผิด ม.68

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / มติศาล รธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัยชัด แก้ รธน.ม.190 ผิด ม.68

มติศาลรธน.เสียงข้างมาก วินิจฉัย การแก้ไขรธน.มาตรา 190 ของรัฐสภา ฝ่าฝืน ม.68 วรรค 1 ชี้เป็นการได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศ โดยมิชอบ รวบรัดปิดอภิปราย ลอทอนอำนาจนิติบัญญัติ เอื้อประโยชน์เสียงข้างมาก
———————–
ขอบคุณข่าวจาก