′สุเทพ′ ซักซ้อมแนวร่วม หากถูกใช้กำลังเข้าสลาย ให้นั่งลงแล้วสวดมนต์ สั่งยึดกระทรวงแต่ไม่ค้างคืน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′สุเทพ′ ซักซ้อมแนวร่วม หากถูกใช้กำลังเข้าสลาย ให้นั่งลงแล้วสวดมนต์ สั่งยึดกระทรวงแต่ไม่ค้างคืน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก