′สุเทพ′ ย้ำแนวทางปิดกรุงเทพฯ ขอแค่ 7 เวทีไม่ต้องแถม ขนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 จว.ขึ้นเวที

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′สุเทพ′ ย้ำแนวทางปิดกรุงเทพฯ ขอแค่ 7 เวทีไม่ต้องแถม ขนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 จว.ขึ้นเวที


———————–
ขอบคุณข่าวจาก