“25องค์กรเอกชน”เสนอยุติขัดแย้ง ตั้ง”องค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศ”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “25องค์กรเอกชน”เสนอยุติขัดแย้ง ตั้ง”องค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศ”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก