‘สดศรี’ ยัน หนังสือสตง.ทบทวนจัดเลือกตั้ง ไม่มีผลกับกกต.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘สดศรี’ ยัน หนังสือสตง.ทบทวนจัดเลือกตั้ง ไม่มีผลกับกกต.

“สดศรี สัตยธรรม” อดีต กกต. ยัน หนังสือสตง.ส่งมาเตือนให้ทบทวนจัดเลือกตั้งไม่มีผลกับกกต.ชี้ ไม่สามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ เว้นแต่เกิดปฏิวัติ หรือ เหตุสุดวิสัยเท่านั้น
———————–
ขอบคุณข่าวจาก