ไฟไหม้บ้านพักอายุ 50 ปีของเจ้าหน้าที่รถไฟฝ่ายช่างกลโคราช วอด 4 หลัง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ไฟไหม้บ้านพักอายุ 50 ปีของเจ้าหน้าที่รถไฟฝ่ายช่างกลโคราช วอด 4 หลัง


———————–
ขอบคุณข่าวจาก