57.38% ค้านรัฐ ออก’พรก.ฉุกเฉิน’ ใน กทม.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / 57.38% ค้านรัฐ ออก’พรก.ฉุกเฉิน’ ใน กทม.

“นิด้าโพล” เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน กทม. ร้อยละ 57.38 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.08-10.54 ไม่ระบุไม่แน่ใจ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก