ทบ. แจ้งทหารงดแต่งเครื่องแบบ ตั้งแต่พรุ่งนี้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ทบ. แจ้งทหารงดแต่งเครื่องแบบ ตั้งแต่พรุ่งนี้

“บก.ทบ.” ประกาศแจ้งทหารงดแต่งเครื่องแบบตั้งแต่พรุ่งนี้ (14 ม.ค.) เพื่อความปลอดภัย อนุญาตสลับเวรหยุดงาน “13-17ม.ค.” ให้ทำงานที่บ้านได้…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก