กกต.เผยลงคะแนนเลือกตั้งนอกประเทศวันแรกราบรื่น ′สิงคโปร์-ไทเป -สหรัฐ′ ยอดขอใช้สิทธิสูงสุด

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กกต.เผยลงคะแนนเลือกตั้งนอกประเทศวันแรกราบรื่น ′สิงคโปร์-ไทเป -สหรัฐ′ ยอดขอใช้สิทธิสูงสุด

กกต.แจงใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 67 ประเทศ 92 แห่ง ′สิงคโปร์-ไทเป -สหรัฐ′ ยอดขอใช้สิทธิสูงสุด ลงคะแนนวันแรกราบรื่น ไร้อุปสรรค
———————–
ขอบคุณข่าวจาก