คปท. เคลื่อนขบวนปิด สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คปท. เคลื่อนขบวนปิด สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก