′ธีรยุทธ′แถลง”สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย?” เปรียบ′แม้ว′เป็น”พญาแร้งดำหิมาลัย”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′ธีรยุทธ′แถลง”สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย?” เปรียบ′แม้ว′เป็น”พญาแร้งดำหิมาลัย”


———————–
ขอบคุณข่าวจาก