′สมเด็จพระเทพฯ′เสด็จฯ อ.จะนะ จ.สงขลา พระราชทานสิ่งของนักเรียน-เยี่ยมราษฎร

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ′สมเด็จพระเทพฯ′เสด็จฯ อ.จะนะ จ.สงขลา พระราชทานสิ่งของนักเรียน-เยี่ยมราษฎร


———————–
ขอบคุณข่าวจาก