‘ประยุทธ์’ส่งชุดปฏิบัติการมวลชนเข้าพื้นที่ชุมนุม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘ประยุทธ์’ส่งชุดปฏิบัติการมวลชนเข้าพื้นที่ชุมนุม

“ประยุทธ์” ห่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง เชื่อมีผู้ไม่หวังดีพยายามใช้ความรุนแรงต่อพื้นที่การชุมนุม ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทน พร้อมส่งทหารชุดปฏิบัติการมวลชน ชุดพยาบาล ชุดเฝ้าระวังลงพื้นที่…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก