ผบก.ภ.จว.นราธิวาส แถลงโต้ “หมวกแดง” ที่ตุกร้าง ถ.บรรทัดทอง ไม่ใช่แบบเดียวกับของตร.นราธิวาส

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ผบก.ภ.จว.นราธิวาส แถลงโต้ “หมวกแดง” ที่ตุกร้าง ถ.บรรทัดทอง ไม่ใช่แบบเดียวกับของตร.นราธิวาส


———————–
ขอบคุณข่าวจาก