โพลชี้สัดส่วนคนหนุน ลต. ก่อน-หลังปฏิรูปใกล้เคียงกัน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / โพลชี้สัดส่วนคนหนุน ลต. ก่อน-หลังปฏิรูปใกล้เคียงกัน

“นิด้าโพล” เผย ประชาชนร้อยละ 38.88 เห็นด้วยเลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 38.40 เห็นว่าควรปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง แต่เกินครึ่งเห็นด้วยตั้งสภาประชาชน และมีนายกฯ คนกลางมาบริหารประเทศ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก