แจ้งกองปราบดำเนินคดีหลวงปู่พุทธะอิสระฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / แจ้งกองปราบดำเนินคดีหลวงปู่พุทธะอิสระฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก