ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในเขต กทม.-ปริมณฑล ตั้ง′เหลิม′นั่ง ผอ.ศรส.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในเขต กทม.-ปริมณฑล ตั้ง′เหลิม′นั่ง ผอ.ศรส.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก