คชสป.ชงปฏิรูปประเทศ ตั้ง ‘สภาพลเมือง’ถ่วงดุลย์

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คชสป.ชงปฏิรูปประเทศ ตั้ง ‘สภาพลเมือง’ถ่วงดุลย์

คชสป. ชงข้อเสนอปฏิรูป ประเทศ หนุนจัดตั้ง “สภาพลเมือง” เป็นอำนาจที่ 4 ถ่วงดุลย์ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ …
———————–
ขอบคุณข่าวจาก