กกต.ยื่นศาล รธน.ชี้ขาดอำนาจเลื่อนเลือกตั้ง-เลขาศาลฯไม่แน่ใจทันเลื่อนเลือกตังล่วงหน้าหรือไม่

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กกต.ยื่นศาล รธน.ชี้ขาดอำนาจเลื่อนเลือกตั้ง-เลขาศาลฯไม่แน่ใจทันเลื่อนเลือกตังล่วงหน้าหรือไม่


———————–
ขอบคุณข่าวจาก