เมื่อรัฐประกาศ’พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ซ้อน’พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง’แล้วเราต้องทำอย่างไร?

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เมื่อรัฐประกาศ’พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ซ้อน’พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง’แล้วเราต้องทำอย่างไร?

หมายถึงว่าต้องได้ คะแนนเกิน20 % และต้องมากกว่าโนโหวต ถ้าในกรณีผู้สมัครคนเดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งวันที่2 ก.พ. นี้ คือ เขตเลือกตั้ง28เขต จะไม่มีมีผู้สมัคร และ อีก 22 เขต จะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว ถ้ารอบแรกไม่เกินคะแนน 20 % ไม่มากกว่าโนโหวต กกต.ก็ต้องเลือกตั้งใหม่รอบ 2 ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องรอบ 3 พอถึงรอบ 3 เงื่อนไข 20 % กับคะแนนมากกว่าโนโหวต คือ ไม่มี
———————–
ขอบคุณข่าวจาก