‘เสรี’ ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทับซ้อน พ.ร.ฎ.ลต. เสี่ยงทำผิด รธน.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘เสรี’ ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทับซ้อน พ.ร.ฎ.ลต. เสี่ยงทำผิด รธน.

เสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ส.ร. 2540 ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซ้อน พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เสี่ยงทำผิดกฎหมาย ขัด รธน. เหตุ ยังไม่ปรากฏการชุมนุมมีความรุนแรง ชี้ช่องร้องศาลปกครอง-ศาล รธน.วินิจฉัยได้…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก