เลยหนาวยะเยือก! อุณหภูมิ -4 องศาฯ แม่คะนิ้งลงภูเรือขาวโพลน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เลยหนาวยะเยือก! อุณหภูมิ -4 องศาฯ แม่คะนิ้งลงภูเรือขาวโพลน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก