นายกฯ ลงนาม ข้อกำหนด 6ข้อ’พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ’แล้ว

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / นายกฯ ลงนาม ข้อกำหนด 6ข้อ’พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ’แล้ว

นายกรัฐมนตรี ลงนามข้อกำหนด 6 ข้อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ห้ามมั่วสุมเกิน 5 คนขึ้นไป-ห้ามสื่อเสนอข่าวบิดเบือน-ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมที่กำหนด ฯลฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
———————–
ขอบคุณข่าวจาก