จ.พิษณุโลกยอดดอยหนาวมาก ติดลบ 4 องศา เกิด′แม่คะนิ้ง′ขาวโพลน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / จ.พิษณุโลกยอดดอยหนาวมาก ติดลบ 4 องศา เกิด′แม่คะนิ้ง′ขาวโพลน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก