ศรส.ออกข้อกำหนดฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ศรส.ออกข้อกำหนดฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

ศรส.ออกข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน ห้ามนำสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผลบัดนี้เป็นต้นไป…


———————–
ขอบคุณข่าวจาก