โพลชี้ คน 80 % หนุนเลือกตั้ง 2 ก.พ. 56 % ไม่เห็นด้วยรัฐประหาร

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / โพลชี้ คน 80 % หนุนเลือกตั้ง 2 ก.พ. 56 % ไม่เห็นด้วยรัฐประหาร


———————–
ขอบคุณข่าวจาก