พท.กังขาหากเลื่อนเลือกตั้งจะใช้กฎหมายใดมาอ้างอิง หวั่นตรา พ.ร.ฎ.ใหม่อาจขัด รธน.มาตรา 187

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / พท.กังขาหากเลื่อนเลือกตั้งจะใช้กฎหมายใดมาอ้างอิง หวั่นตรา พ.ร.ฎ.ใหม่อาจขัด รธน.มาตรา 187


———————–
ขอบคุณข่าวจาก