โคราชแจกหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเข้ม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / โคราชแจกหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเข้ม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก