“ศรส.” ออกประกาศฉบับ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุมมั่วสุม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ศรส.” ออกประกาศฉบับ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุมมั่วสุม

ศูนย์รักษาความสงบ ออกประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
———————–
ขอบคุณข่าวจาก